Köpvillkor

Pri­ser
Al­la pri­ser anges in­klu­si­ve moms, för när­va­ran­de 25 %. 
Vi re­ser­ve­rar oss för ev. moms­höj­ning­ar el­ler and­ra pris­för­änd­ring­ar som vi in­te kan rå­da över.

Le­verans­vill­kor:  Leverans endast inom Sverige. Du ska  ha fyllt 18 år när du gör din beställning. 
Ditt paket skickas härifrån första vardagen efter att din beställning blivit mottagen.
Am­bi­tionen är att le­ve­re­ra er be­ställ­ning så snabbt som möj­ligt. 
Vi förbehåller oss rätten för eventuella fel i lagersaldot. 
Skul­le en pro­dukt in­te gå att le­ve­re­ra så med­de­lar vi det via E-​post. 

Le­ve­rans­sätt: För köp i EkoVeGarnerian gäller att du väljer mellan två alternativ i kassan/utcheckningen, antingen en fast frakt på 39 kr eller fri frakt för dig som hellre vill ha det och eventuellt väljer att donera en valfri summa istället för frakten.
Pro­duk­ter­na le­ve­re­ras med hjälp av Pos­tNord, DHL eller Schenker. 
Pa­ketet häm­tar du ut på närmaste ut­läm­ningsstäl­le när du fått en avisering per sms eller e-post.
För ej uthämtat paket debiteras hela fraktkostnaden.

Ångerrätt enligt distanshandelslagen

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

Vi tar inte ut någon returavgift när du returnerar men du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell.

Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Kontakta oss via e-post: anneli@erkkonendesign.se.  Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss.  Viktigt är att du paketerar returen väl och bifogar följesedeln eller annan information där ordernummer och kunduppgifter framgår. Saknas den informationen kan vi inte alltid se att returen kommer från dig. Du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell.

Re­kla­ma­tion
Vi tilläm­par kon­su­ment­köpla­gen vid al­la fall av re­kla­ma­tio­ner. 
Vi åtar oss na­tur­ligt­vis att byta ut fel­ak­ti­ga el­ler tra­si­ga pro­duk­ter mot valfri annan produkt i sortimentet. 
Syn­li­ga fel ska an­mä­las di­rekt till fraktföretaget el­ler till post­kon­to­ret. Lös i ett så­da­nt fall in­te ut pa­ke­tet. 
Dol­da fel mås­te an­mä­las till oss in­om 3 da­gar.

Re­ser­va­tion
Vi re­ser­ve­rar oss mot fel­ak­tig­he­ter i pris­lis­tan och in­ne­håll på webb­si­dan. 
Färgavvikelser kan förekomma på bilderna i nätbutiken.